Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Nagel-van der Horst
beschrijving: - groepsfoto tekst verso: op de 'Oranje' x hier staat Jo Nagel v.d. Horst; met stempel van S.J. Hood. Press Photographer 124 Pitt Street Sydney [...] 1945 - foto vrouw met hond, tekst verso: foto in Indië gemaakt mw. J.W. Nagel-van der Horst Fotostudio Kreuger&Austermühle Bandoeng (Java) Groepsfoto met bruidspaar. tekst verso: mw zonder hoed is mw J.W. Nagel-van der Harst zie documenten -Portretfoto [J.W. Nagel-van der Harst] Fotostudio Kreuger&Austermühle Bandoeng (Java) -Tekst in handschrift met tekeningen in kleur, d.d. Tjideng 16-10-1945, laatste pagina verso: 16/10-'45 met handtekeningen en tekst: generaal Hospital Laan Trivelli 98 Kamp Tjideng 4p samengebonden met rood lint "een kleine herinnering aan de liefdevolle verpleging van onze dierbare medezuster Maria Xaverius in het Tjideng Ziekenhuis van de "Eerw. Moeder en Zusters van De Voorzienigheid" aan "Zuster Nagel, Tjideng-ziekenhuis" -Eudokia Diploma Algmeene Ziekenverpleging Rotterdam 1920 rijbewijs J.W. Nagel-van der Horst Batavia 1940 + verklaring Tjideng, 1945 -Paspoort J.W. Nagel-van der Horst Batavia 1941 -Certificate of Registration of Alien Seaman J.W. Nagel-van der Horst Batavia 1941 -Tweede distributiekaart Van der Horst, wed Nagel 1941 -Identiteitsbewijs voor uit Nederlandsch-Indië Gerepatrieerden J.W. Nagel-van der Horst Port Said 1945 -Toegangsbewijs m.s. Oranje J.W. Nagel-van der Horst -Identiteitskaartje J.W. Nagel-van der Horst Nederland Line/Royal Dutch Mail 1946 -Identiteitskaart Rode Kruis J.W. Nagel-van der Horst Port Batavia 1941 -Verklaring van ingezetenschap voor personen niet in Nederlandsch-Indië geboren D. Nagel Batavia 1941 -3 briefkaarten van D. Nagel aan J.W. Nagel-van der Horst Batavia -Akte van Bekendheid 17 December 1945 aangaande het overlijden van Dirk Nagel in Medan -Brief Medan 28 december 1945 "Lieve Jo" -Brief Haag 20 Dec. 1945 "Lieve Jo" -Brief Medan 3 December 1945 "Mijn lieve Jo" -Brief 'Oranje' Middellandse Zee 3/I '47 "Lieve, beste Jo" -Brief van de Minister van Overzeesche Gebiedsdeelen 's-Gravenhage 4 juli 1946 -Rouwbeklag van Koningin Wilhelmina Het Loo, 10 juni 1947 -Aanmeldingskaart met toelichting Regeling Tegemoetkomingen Indische Oorlogsslachtoffers -Knipsel 'Officiële publikatie. Uitkering Ex-Krijgsgevangenen van Japan' -Kleurenfoto Jo bij het militaire graf van D. Nagel Voorts: twee voorwerpen (zie: :Voorwerpenarchief no 5* 343): -1 tegeltje getiteld 'De beerput' afgebeeld: meisje met 'beerput'schep, opschrift Kamp Tjideng, "gemaakt voor mevrouw C.H. van Santen-Bekaert" (volgens IWI-notitie) -1 plankje, ingekerfd tafereel hurkend kind bij konijn en hok, verso ingekerfd voor H. van Santen [onleesbaar] Tjideng 1-1769; gemaakt "door Dick van Santen" (volgens IWI-notitie)
datering: 1942-1945 1945-1963
objectnaam: Collectie Nagel-van der Horst
categorie: Documenten
persoon/instelling: D. Nagel (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000145