Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

 

treffer 1
presentatietitel: Duizend- en-eenige hoofdstukken over Specialiteiten
titel: Met noten van den schrijver en een inleidiend woord van Mevr. Douwes Dekker-Schepel
datering: 1909
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 2
presentatietitel: Duizend-en-eenige hoofdstukken over specialiteiten door Multatuli
titel: Nieuwe verbeterde uitgaaf met nog niet gepubliceerde noten van den schrijver en een inleidend woord van mevr. Douwes Dekker-Schepel
datering: 1909
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 3
presentatietitel: Multatuli : volledige werken
titel: Millioenenstudiën; Divagatiën over zeker soort van liberalisme; Nog eens: vrij arbeid in Nederlands-Indië; Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteiten; Brief aan den koning
datering: 1973
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 4
presentatietitel: Multatuli Volledige werken
titel: Geloofsbelijdenis; Max Havelaar; Brief aan Ds W.Francken Azn; Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste; Aan de stemgerechtigden in het kiesdistrikt Tiel; Max Havelaar aan Multatuli; Het gebed van den onwetende; Wys my de plaats waar ik gezaaid heb
datering: 1973
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 5
presentatietitel: Multatuli : volledige werken
titel: Een en ander over Pruisen en Nederland; Causerieën ; De Maatschappij tot nut van den Javaan; Ideeën, derde bundel
datering: 1973
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 6
persoon/instelling: H.C.A. Vandebriel (Gerelateerd persoon)
presentatietitel: Collectie op Type: waardepapieren
datering: -1950
serie: Collectie op Type
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 7
presentatietitel: Portret van een gezelschap
titel: Burgemeester Mr. A. Meyroos, beschermheer der B.V.C., neemt afscheid van zijn vereeniging. Het elftal is dat, hetwelk op 19 Maart 1933 het behalen van het kampioenschap in eigen handen had, doch helaas tegen S.V.B.B. het onderspit moest delven.
datering: 1900 - 1950
serie: ALB-2487,41
categorie: Beeldarchief
standplaats: Tropenmuseum (NMvW) Amsterdam