Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 7
presentatietitel: Collectie Zuilen
beschrijving: Inventarislijst Stukken betreffende de repatriëring naar Holland Getuigschrift Nederlandse Rode Kruis, R. Lindgreen, 1940 Indetiteitsbewijs voor Gerepatrieerden, 1946 Identiteitskaart Japans, plus een cent (papiergeld) leeg postblad Tweede distributie Stamkaart Gouda, 1948 Regeeringstelegram 1947 Handgeschreven brief 1947 Briefkaart 'Geschikt voor terugkeer' 1947 Oproep evacuatie 1946 evacuatiepaperassen Bandoeng 1946 Instructies Evacuatiebureau Bandoeng 1946 embarkatiebewijs 1946 Kleedingbon voor KDP-houders Evacuatievoorschot Deviezenregelingen Verbod uitvoer geld en waardepapieren Vergunning tot inwoning Leidraad voor Gerepatrieerden uit Indië Brochure van Com Nederland helpt Indië Aan onze repatrierende landgenooten Brochure Uitschrijving Bandoeng Paperassen Johan van Oldenbarnevelt 1 prentbriefkaart van F.Knaven 4 z/w-foto's van het huis van A.E. Martens aan de Wilhelminastraat 22 in Batavia; zie ook inventarisnr 34*74 Bedankbrief Johan van Oldenbarnevelt
objectnaam: collectie Zuilen
categorie: Documenten
persoon/instelling: Anna Eleonora Martens (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000032