Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 6
presentatietitel: Collectie Van Loenhout-Schöller
beschrijving: Diverse documenten betreffende C.J. van Loenhout, chronologisch geordend; ontvangen ca 1982 op IWI -envelop met losse fotootjes, afgedrukt op verzamel A4 -plattegrond van de "Bungalow van Piet Hein 30-11-'49" -flard papier met kampnummer 22 van "Cor" en van "Mitzie" -Politielegitimatiebewijs C.J. van Loenhout Madoera, z.j. - 4 briefkaarten ca 1935 van "Cor" -ecclesiakaart Soerabaia 1938 tnv C.J. van Loenhout en Maria Schöller -Perhatian van Maria van Loenhout-Schöller Pamekasan Kentjo 4/6-'02 -3 flarden aan M. van Loenhout van "Cor" d.d. 1942, 1943 -Kartoepos van "Cor"aan M. van Loenhout in Soerabaja 1943 -Briefje van "Mitzie" aan "Liefste Cor" 1945 -18 kampbriefkaarten van Cor en Mitzie 1942-1945 -telegram van Cor in Bandoeng aan M. van Loenhout in Soerabaja 1945? -2 brieven van Cor uit Bandoeng september 1945 -Voorlopig identiteitsbewijs van het Rode Kruis voor Loenhout-Schöller Kamp Banjoe Biroe september 1945 -Uit het dagboek van Keesje Cheribon 1947 23 p typoscript -Brief van Cor Penkalongan 28/12-? -gescheurde envelop vol kleine briefjes "van Mitzi aan Cor en Cor aan Mitzi" -7 welkomstkaartjes Den Haag z.j. -2 paspoorten C.J. van Loenhout en M. van Loenhout; Semarang 1948 -passagebiljetten en hotellabels -vliegticket naar Batavia van Cor, met kerstwens 1949 -De avonturen van Oome Keesje. Batavia [v.a. 19 okt 1949] ca 10 p typoscript en 3 handgeschreven of getypte brieven -Soerat keterangan Kepolisian/Politie-identificatiebewijs voor Sumatra; Djakarta 1950 van C.J. van Loenhout -2 lidmaatschapkaarten voor de Medanse Zwemvereeniging 1950-1951 van M. Van Loenhout en C.J. van Loenhout -krantenberichtje Passagierslijst m.s. Poelau Laut [1950] -Obertochtsvoorwaarden NV Stoomvaart maatschappij 'Nederland' voor M. van Loenhout-Schöller -Radiotelegram aan M.van Loenhout-Schöller Medan 1950 -brieven van Cor aan Mitzie Medan 1950 -Brief van (de secretaris van) Hamengku Buwono IX aan C.J. van Loenhout Djakarta 1951 -Revolver bewijs van C.J. van Loenhout Pandang 1951 -Keterangan-mengemudi B I Padang 1951 -diverse handgeschreven brieven van Cor aan Mitzi uit Djakarta en Sukabumi z.j. -Tanda Keterangan Kepolisian van C.J. van Loenhout Sumatra 1953 -brief padang 1962 van C.J. van Loenhout Padang 1962 aan R. Schenkhuizen in Bogor met ingevouwen: foto van groot gezelschap aan diner
datering: 1938-1962
objectnaam: Collectie van Loenhout-Schöller
categorie: Documenten
persoon/instelling: C.J. van Loenhout (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000910