Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Archief van het Indo Europees Verbond [inventarisatielijst]
beschrijving: Coreline Boot -Archief van het Indo Europees Verbond. Inventarisatie van het archief dat Hans Meijer samenstelde ten behoeve van zijn publicatie In Indië geworteld. De twintigste eeuw. Het archief is in 2005 geschonken aan Het Indisch Huis Den Haag. Het bevat, ingedeeld in 11 categorieën, informatie over o.a. F.H. de Hoog en familieleden, Luitenant-generaal berenschot, Ir. G.S. Vrijburg, Het Indo Europees Verbond, Het Indo Eenheids Verbond, de geschiedenis van Nederlanders, Indische Nederlanders en Indo-Europeanen in Nederlands-Indië in de twintigste eeuw.
datering: 2005
categorie: Documenten
persoon/instelling: Coreline Boot (Maker)
serie: O1
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000630