Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie op Type: waardepapieren
beschrijving: Aandelen, dividendbewijzen, e.a. andere waardepapieren, uitgegeven door NV Bandoengsche Kininefabriek, Semarang Cultuur Maatschappij Tjimonteh, Batavia Cultuur Maatschappij Ngredjo, Amsterdam Nederlands-Indonesische Suiker Unie NV, Den Haag Landbouw Maatschappij Boeloes te Amsterdam Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij, Den Haag Deli-Spoorweg Maatschappij, Amsterdam Oost-Java Stoomtram Maatschappij, Den Haag Artana te Soekaboemi Nederlandsch-Indische Hypotheekbank, Batavia Melangbong te Amsterdam Senembah-stichting te Amsterdam Banjoewangi Thee- en Rubber- Cultuurmaatschappij te Amsterdam Landbouw Maatschappij Moeilia, Tjiandjoer De Lampongs te Rotterdam Mijnbouw-Maatschappij Bwool, Amsterdam Mijnbouw Maatschappij Zuid Bantam, te Batavia Machinefabriek Sekanak, Palembang Verzekeringsbank Moira te Utrecht Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij te Den Haag Electriciteit maatschappij Rembang, Batavia Nederlandsche Maatschappij voor Scheepvaart, Handel en Nijverheid te Rotterdam Suikerfabriek Bodjong, te Amsterdam Assam-Thee Ondenemeing Ardjoena te Batavia Assam-Thee Onderneming Gedeh te Batavia NV Vereenigde IJsfabrieken te Amsterdam NV Vereenigde IJsfabrieken te Soerabaia NV Soerabaja Veem te Soerabaia NV Handel Maatschappij Voorheen Dekker Hissink & Co te Soerabaja Metaalwaren- en Emballagefabrieken NIMEF te Djakarta NV Nederlandsch Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken te Malang NV Nieuw Praauwenveer te Soerabaja Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij NV te Batavia Oost-java Stoomtram-Maatschappij NV te Den Haag Cultuur- Handel- en Industrie-Bank te Amsterdam
datering: -1950
categorie: Documenten
persoon/instelling: H.C.A. Vandebriel (Gerelateerd persoon)
serie: Collectie op Type
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000171