Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 1
presentatietitel: Collectie Eenhoorn
beschrijving: Akte van Bekwaamheid als Onderwijzeres voor Dieuwertje Eenhoorn Amsterdam, 1899 + 4 Afschriften Akte van bekwaamheid als Hoofdonderwijzeres Amsterdam 1902 + 2 Afschriften Besluit Raad der gemeente Castricum 1902 Aanstelling tot het geven van Herhalingsonderwijs Gemeenteraad van Amsterdam 1903 Benoeming Openbare Lagere School der eerste klasse no 9 Gemeente-Secretarie Amsterdam 1903 Benoeming Openbare Lagere School der eerste klasse no 9 Amsterdam 1903 Aanstelling tot onderwijzeres per 1-1-1904 Departement van KoloniĆ«n 1915 Benoeming tot onderwijzeres der derde klasse bij het openbaar Europeesch lager onderwijs Minister van KoloniĆ«n 1916 Benoeming tot onderwijzeres der derde klasse bij het openbaar Europeesch lager onderwijs Gemeenteraad Amsterdam 1916 Eervol ontslag Certificaat Neptunus [1916] Directeur van Onderwijs en Eeredienst 1916 Benoeming tot onderwijzeres bij de 3-jarig namiddagcursus voor de Engelse taal aan de Openbare Hollandsch-Chineesche School te Bandjermasin Model no 188 Instructie over aanvraag om passage Akte van aanstelling tot onderwijzeres der 3den klasse aan de Hollandsch-Chineesche School te Bandjermasin Directeur van Onderwijs en Eeredienst 1918 benoeming in de commissie te Semarang tot het afnemen van eindexamen der scholen van voortgezet en uitgebreid lager onderwijs Proces Verbaal Assistent-Resident Soerabaia 1918 Benoeming onderwijzeres der 2e klasse Besluit GG Batavia 1918 Benoeming en bezoldiging onderwijzeres der 2e klasse Proces Verbaal Assistent-Resident Soerabaia 1918 Aanstelling tijdelijke betrekking als Leraar bij de HBS te Soerabaia Besluit GG Batavia 1918 Waarneming Leraar bij de HBS te Soerabaia
objectnaam: Collectie Eenhoorn
categorie: Documenten
persoon/instelling: D. Eenhoorn (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000194