Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

 

treffer 1
presentatietitel: Verslag over de jaren 1957 - 1958 - 1959 van het Centraal Comité van Kerkelijke en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behove van gerepatrieerden en de Commissie Maatschappelijk Werk
datering: 1969
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 2
persoon/instelling: Diaconale Raad Ned. Herv. Kerk (Gerelateerde instelling)
titel: Verslag van de conferentie voor ambtsdragers en contactpersonen werkzaam in het kerkelijk gerepatrieerdenwerk gehouden te 'Woudschoten' Zeist op 3 en 4 juni 1960
datering: 1960, 1966
serie: O2
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 3
persoon/instelling: CCKP (Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief) (Gerelateerde instelling)
presentatietitel: Archief C.C.K.P.
datering: 1950-1968
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 4
persoon/instelling: C.C.K.P. (Gerelateerde instelling)
presentatietitel: De repatriëring uit Indonesië. Verslag over de jaren 1964 t/m 1968 tevens eindverslag van het Centraal Comité van het Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden C.C.K.P.
datering: 1969
serie: O2
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 5
persoon/instelling: A.A. Hillebrandt (Gerelateerd persoon)
presentatietitel: Collectie Hillebrandt
datering: 1936-1942
serie: Aangespoeld
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 6
persoon/instelling: Evangelische Gemeente Den Haag (Gerelateerde instelling)
presentatietitel: Collectie Indische Nederlanders; Indo's; Warga Negara's
datering: 1952-
serie: O2
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 7
persoon/instelling: Bond van Minahassers (Gerelateerde instelling)
presentatietitel: Collectie op Type: Indische organisaties (losse items)
datering: 1945-1990
serie: Collectie op Type
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 8
presentatietitel: Collectie op Type: gerepatrieerdenzorg
datering: 1950-1963
serie: Collectie op Type
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden