Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 8
presentatietitel: Collectie Bos
beschrijving: BS Huwelijksacte Charlotta Antonetta Kuitert en Albert Henry Oswald Bos Bangil 1932, copie Voorlopig Stamboek A.H.O. Bos Batavia 1946 Medische documenten KNIL 1946 Enveloppe militair hospitaal Batavia bevatende reisopdracht Verlofsbeschikking Batavia 1947 Voorlopige beslissing Geneeskundige Commissie Batavia 1947 Oproep Geneeskundig Onderzoek Batavia 1946 Geneeskundig Certificaat Batavia 1947 Beschikking vertrek uit Indië Batavia 1947 Vaccinatiebewijs Corrietje Bos (1940) Malang 1941 3x aanspraak vrije medische behandeling (behalve oorlogsletsels) 1949 envelop "Door censuur geopend" met Toespraak van den Directeur van Economische Zaken H.J. van Mook, [1940] Nirom-toespraak 12 briefkaarten, kampcorresondentie tussen L.Bos-Kuitert en A.H.O. Bos Tjihapitkamp 2 K.D.P. Tijdelijke identiteitskaarten voor Bevrijde Geïnterneerden 2 Tweede Distributie Stamkaarten 2 Identiteitsbewijzen voor uit Nederlandsch Indië Gerepatrieerden Verhuisverklaring mw. Bos (maleis) Lawang 6 augustus 1945 3 Huisvestingsvergunningen Soerat Pendafteran Pendoedoek peranakan 1945 (maleis) Republik Indonesia Serikat Afdeling F Komisaris Agang Voorschotregeling Den Haag 1950 Legitimatie R.A.P.W.I. 1945 + Duplicaat Kleding- en uitrustingslijst 1948
datering: 1942-1945; 1945-1950
objectnaam: Collectie Bos
categorie: Documenten
persoon/instelling: A.H.O. Bos (Gerelateerd persoon)
serie: Aangespoeld
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000063