Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

 

treffer 1
presentatietitel: Staatblad van het Koninkrijk der Nederlanden
titel: No J. 570 Wet van 21 december 1949, houdende een voorziening in de zin van \tikel 211 der Grondwet (Wet Souvereiniteitsoverdracht Indonesië)
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 2
presentatietitel: De Staat, Dr.L.de Jong en Indie
titel: Het proces van het Comité Geschiedkundig Eerherstel Nederlands Indië tegen de Staat der Nederlanden over deel 11a van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 29 maart 1986 - 10 april 1990
datering: 1992
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 3
presentatietitel: De vier gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden
titel: Leerboek der aardrijkskunde voor de hoofdacte
datering: 1940
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 4
presentatietitel: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
titel: 14 delen
datering: 1988-1991
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 5
presentatietitel: Statistisch jaaroverzicht voor Nederlandsch-Indie / Statistical Abstract for the Netherlands East-Indies
titel: Vervolg van : Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden (Koloniën) Jaargang 1922-1923 en deel 1933.
datering: 1923
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 6
presentatietitel: De Nederlandsch-Indische wetboeken benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende Algemeene Verordeningen en Besluiten
titel: Met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en sommige Fransche wetsbepalingen
datering: 1933
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem

treffer 7
persoon/instelling: Bond Ex-gevangenen van Overzee (Gerelateerde instelling)
presentatietitel: Collectie Van de Ven-Peeters
categorie: Documenten
standplaats: KITLV Leiden

treffer 8
presentatietitel: De Nederlandsch-Indische wetboeken benevens de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden en de belangrijkste in Nederlandsch-Indië geldende Algemeene Verordeningen en Besluiten
titel: Met verwijzing naar de op elk artikel betrekking hebbende Nederlandsch-Indische, Nederlandsche en sommige Fransche wetsbepalingen
datering: 1932
categorie: Bibliotheek
standplaats: Museum Bronbeek Arnhem