Indisch Wetenschappelijk Instituut
 

treffer 4
presentatietitel: Collectie Meulenbroek
beschrijving: hard kartonnen omslag; opschrift: P.Meulenbroek tekeningen enz. Inhoud: tekening in kleur, onderschrift; Paarden-stal Tjimahi 14-9-44 H.Prins tekening in kleur; opschrift: Verpleger meulenbroek Interneringskamp "Tjimahi" Bandoeng tekening in kleur, opschrijft o.a.: Menu Hotel Tjimahi tekening in zwart/wit; opschrift: Interneeringskamp L.O.G. Bandoeng Kerstmis 1942, slecht leesbare ondertekening [M.Luske?] portrettekening in kleur; opschrift: No. 1434 Concentratiekamp L.O.G. Bandoeng-20-10-2602, onleesbare naam (handtekening) portrettekening in kleur; opschrift: L.O.G. 10/2/'43; handtekening: w. Kapteyn tekening in zwart/wit kamptaferelen; opschrift: 23 augustus Interneeringskamp "4de & 9de Bataljon" Tjimahi '45; Aan Sy=a Meulenbroek; plus ca 16 handtekeningen portrettekening in zwart/wit; opschrift achterkant: toekomst muziek voorts: kampkaart P. Meulenbroek Verklaring van demilitarisering Bandoeng 1942 Verlofpas voor groot verlof P. Meulenbroek Bandoeng 1942 Identiteitskaart, Japans M.Meulenbroek Verbeek Bericht van Internering P. Meulenbroek Den Haag 1944 Toestemming Passage naar Bandoeng voor P. Meulenbroek, Batavia 1945 briefkaart, handbeschreven "Zeer geachte heer De Bruyn" z.p, z.j. Legitimatiebewijs met foto P. Meulenbroek 1946 Getuigschrift Borromeus Ziekenhuis Bandoeng 1946 Voorloopige Indetiteiskaaart, tevens Verlofpas Repatriëringskamp KM Doorn 1946 groot Verlofpas BAtavia 1947 2 xBewijs van Vestiging Huisvesting Organisatie Batavia 1947, 1948 Besluit Recht tot dragen demobilisatie insigne der KM Den haag 1948 Rijbewijs Indonesië 1955 Tandah Penduduk Djakarta Raya 1955
datering: 1942-1945
objectnaam: Collectie Meulenbroek
categorie: Documenten
persoon/instelling: De heer Molkenboer (Gerelateerd persoon)
standplaats: KITLV Leiden
inventarisnummer: 20000059